*Polska wersja językowa jest dostępna niżej*

Magento - More than Just Technology

Recently, I realized that I've been working with Magento for 15 years now (starting with Magento 0.8, I wonder who remembers that). I also did the first official translation of the Magento interface into Polish and I have organized 10 international Meet Magento conferences. Magento is still a leader in many areas, but the ecommerce tools market is much richer now than it was 15 years ago, and each system has its strengths and weaknesses. It's worth getting to know them to make informed choices about ecommerce technologies.

Somewhere between working on Meet Magento and Meet Commerce, I started wondering if it might be worth sharing some information about interesting topics in the ecommerce technology field. The challenge might be my consistency in writing next parts, but that will come naturally (or not), depending on the interest.

Magento and Mage-OS: Where is the Future of the Open Platform?

The latest (first "post-pandemic") edition of Meet Magento Poland in 2021 brought many interesting discussions, and the highlight was undoubtedly the start of a global discussion about the future of Magento Open Source. What came out of that discussion? It resulted in the creation of the Mage-OS association and project.

Mage-OS is an independent, community-driven fork (alternative version) of Magento Open Source that maintains compatibility while allowing for greater freedom to introduce innovations. The goal is to hand the platform over to the community and introduce tangible improvements in the form of new features and enhancements while lowering the entry barrier for sellers and developers (we all benefit from this).

We can expect the first stable version of Mage-OS soon, so keep an eye on them. Learn more at the Mage-OS official website.

Hyvä, Performance, and Digital Accessibility

I have to admit that Hyvä has revolutionized building stores on Magento. It is not only highly efficient but also enjoyable to work with. It has restored enthusiasm among many developers and given agencies a chance for more realistic budgets. Regarding performance, a well-implemented Hyvä achieves results that were previously unattainable without significant effort and financial resources. And when you add the flexible Hyvä checkout, you get a very powerful combination.

From my perspective, the most important aspect is that by collaborating with its creators, we are building a foundation for fully accessible (compliant with WCAG guidelines) new stores. If you haven't thought about the accessibility of your store and how it affects your business, I invite you to download a free e-book on this topic from the Snowdog A11y (accessibility) team.

I highly recommend taking some time to see what Hyvä has to offer. It's definitely not "just another Magento template" but a whole new level of quality. Detailed information and Hyvä demos are available on their website.

P.S. If you push yourself a bit, there's even a chance to build something quickly before the autumn sales...

Big Commerce - A New SaaS in Poland

Since April, the range of interesting international SaaS platforms tailored to the Polish market has expanded. One of them is the American platform - BigCommerce, the largest direct competitor to Shopify.

BigCommerce has brought on board several people from the former Magento team, making it an intriguing blend of an easy-to-maintain SaaS service with the flexibility of expanding on-premises/open-source solutions. This approach should prove very beneficial for less technically advanced e-commerce teams, where tool manageability and scalability are significant advantages.

Learn more in the BigCommerce press release.

Warm regards, and have a great week! Talk to you soon!

Meet Magento in 2021 took place in Snowdog HQ. We had palm trees and plenty of space for chilling.

Magento, Hyvä i Big Commerce w Polsce 

Magento - więcej niż technologia

Niedawno zdałem sobie sprawę, że za mną już 15 lat pracy z Magento (wersja Magento 0.8, ciekawe kto to jeszcze pamięta), pierwsze oficjalne tłumaczenie interfejsu na język polski i dziesięć zorganizowanych edycji międzynarodowej konferencji Meet Magento. Magento to nadal lider na wielu polach, jednak rynek narzędzi jest obecnie dużo bogatszy niż 15 lat temu i każde ma swoje mocniejsze i słabsze strony. Warto je poznać, żeby świadomie wybierać technologie sprzedaży online.

Gdzieś pomiędzy Meet Magento, a Meet Commerce, zacząłem się zastanawiać czy czasem nie warto podzielić się kilkoma informacjami o ciekawych tematach z obszaru technologii ecommerce. Pewnym wyzwaniem może być cykliczność, ale to już wyjdzie samo (lub nie), zależnie od zainteresowania.

Magento i Mage-OS, czyli gdzie jest przyszłość otwartej platformy na M?

Ostatnia (pierwsza "popandemiczna") edycja Meet Magento Polska, w 2021 roku, przyniosła dość dużo ciekawych rozmów, a największym wydarzeniem było na pewno rozpoczęcie globalnej dyskusji o przyszłości Magento Open Source. Co wyszło z tej dyskusji? Właśnie tytułowe stowarzyszenie i projekt Mage-OS.

Mage-OS jest niezależnym i napędzanym przez społeczność forkiem (alternatywną wersją) Magento Open Source, który zachowuje kompatybilność, jednocześnie pozwalając na większą swobodę wprowadzania innowacji. Celem jest oddanie platformy w ręce społeczności i wprowadzenie namacalnych ulepszeń w postaci nowych funkcji i usprawnień, przy jednoczesnym obniżeniu bariery wejścia dla sprzedawców i deweloperów (wszyscy na tym zyskamy).

Wkrótce możemy spodziewać się pierwszej stabilnej wersji Mage-OS, więc miejcie na nich oko. Więcej na https://mage-os.org/.

Hyvä, wydajność i cyfrowa dostępność

Trzeba przyznać, że Hyvä zrobiła niezłą rewolucję w budowaniu sklepów na Magento. Ultra wydajna, ale przede wszystkim przyjemna w pracy, przywróciła wielu programistom entuzjazm do pracy, a agencjom szansę na realniejsze budżety. Wracając jednak do wydajności, dobrze postawiona Hyvä to wyniki przedtem nieosiągalne bez ogromnych nakładów pracy i finansów. Jeśli do tego dołożymy elastycznych checkout Hyvä, to powstaje bardzo mocny zestaw.

Z mojej perspektywy jednak, najważniejsze jest to, że współpracując z jej twórcami budujemy założenie pod w pełni dostępną (zgodną z wytycznymi WCAG) bazę pod nowe sklepy. Jeśli jeszcze nie myśleliście o dostępności swojego sklepu i jak się to przekłada na biznes, zapraszam do pobrania darmowego ebooka na ten temat od zespołu Snowdog A11y (accessibility).

Gorąco polecam poświęcić trochę czasu i zobaczyć co oferuje Hyvä, to na pewno nie jest "kolejny szablon Magento", tylko zupełnie nowa jakość. Szczegółowe informacje i demo Hyvä dostępne na stronie https://www.hyva.io/.

Ps. Jakby się mocno sprężyć, to jeszcze nawet jest szansa coś szybko zbudować przed jesiennym szaleństwem wyprzedaży...

Big Commerce - nowy SaaS w Polsce

Od kwietnia poszerzyła się oferta ciekawych międzynarodowych platform SaaS dopasowujących swoją ofertę do polskiego rynku. Mowa o amerykańskiej platformie BigCommerce, największym bezpośrednim konkurencie Shopify.

Big Commerce przyjął na pokład sporo osób z dawnego zespołu tworzącego Magento, więc wydaje się ciekawym mariażem łatwej w utrzymaniu usługi SaaS z elastycznością rozbudowy rozwiązań on-prem / open source. Takie podejście powinno okazać się bardzo dobre dla mniej zaawansowanych technicznie zespołów ecommerce, dla których bezobsługowość narzędzia przy zachowaniu możliwości skalowania jest dużym atutem.

Więcej w komunikacie prasowym BigCommerce.

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu, do usłyszenia!