Kamila Pierunek

Kamila Pierunek

UX & Accessibility Analyst at Snowdog

The power of iterative usability testing: a journey to improved mobile UX

In the ever-evolving landscape of mobile applications, ensuring a seamless user experience is critical, especially for applications catering to users with diverse needs. Read and learn about a case study of usability testing of UAM Go mobile app conducted by UX & Accessibility specialists from Snowdog.

Case Study - Poznaj Wodór Roadshow - Badanie UX

Przeprowadziliśmy fascynujące badanie z wykorzystaniem technologii eye tracking podczas Meet Hydrogen Roadshow 2023. Celem organizatorów było szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat potencjału technologii wodorowej jako czystego źródła energii elektrycznej. Nasze badanie pozwoli poprawić doświadczenie odwiedzających przyszłe edycje wydarzenia.

Eye Tracking in UX research: A Tool for Unlocking User Insights

Discover the fascinating world of eye tracking in UX research in our latest blog post. Explore the pros and cons of using eye tracking glasses, learn how to interpret gaze plots, and find out how eye tracking can help you uncover user insights. Join us on this exciting journey and discover if eye tracking is the right tool for your UX research needs.